Inden start

Syn og hørelse
Når barnet skal lære at læse, er det vigtigt, at syn og hørelse er normalt. Hvis du har mistanke om nedsat syn eller hørelse, skal dette undersøges inden påbegyndelse af modulerne. 

Børn med autisme og ADHD
Materialet er yderst velegnet til børn med diagnoser som autisme og ADHD, da opbygningen er velstruktureret, overskuelig og forudsigelig. Barnet kan følge sin egen udvikling i opgaverne via progressionssiderne. Undervisningen bør foregå i rolige omgivelser uden forstyrrelser. Sæt en fast tidsramme fra gang til gang eller lav en aftale om mængden af arbejde inden start. Ved afsætning af tid (eksempelvis 20 min.) benyttes et æggeur eller anden form for timer, så barnet har fornemmelse for, hvornår lektionen er slut. Desuden bør barnet forberedes på, hvad dagens opgave omhandler.

Lær dit barn at læse nu!

Undervisningsmateriale til børn med læsevanskeligheder
Her kan du bestille et struktureret og overskueligt undervisningsmateriale til begynderlæsningen. Gennem tre moduler arbejdes der med bogstavernes form, lyde, lydrette ord, små lydrette læsetekster og meget andet. Materialet henvender sig til alle med læsevanskeligheder men kan også anvendes som supplement til læsere på begynderniveau.

Bid for bid
Alle opgaver indeholder øverst en kort instruktion, som giver et hurtigt overblik over hvordan opgaven løses. Det er vigtigt, at undervisningen foregår i et roligt tempo. Gå først videre til næste trin, når det foregående er fuldstændigt indlært. Dette er meget afgørende for en succesfuld læseindlæring. Lad ofte barnet lytte til og gentage bogstavlydene under menupunktet alfabetsang og bogstavlyde.

Belønning
Når et trin er færdiggjort sættes et flueben på progressionsarket. Hermed kan barnet følge sin egen progression. Ved færdiggørelse af et modul udleveres det medfølgende diplom.
Læseindlæring er en krævende proces og det er vigtigt, at rose og belønne barnet for indsatsen. Der findes ingen nemme løsninger. Vejen frem er den daglige træning, tålmodighed, omsorg og vedholdenhed fra underviserens side.

Bestilling og indhold

Materialet indeholder 70 arbejdssider fordelt på de tre moduler, progressionsark og diplomer som kan printes frit. 
Gå til bestilling af materialet her

  
Del